ASSESSORS I AUDITORS

Assessoria laboral a Barcelona

Assessoria laboral

"Una correcta gestió i la planificació de les relacions laborals és vital per a qualsevol empresa, treballador, autònom i / o professional.

El nostre bufet compta amb experimentats professionals que el podran assessorar i acompanyar en tot aquest procés."

Mònica SànchezAdvocada
TRÀMITS ORDINARIS
 • Assessorament laboral a les empreses i als seus treballadors.
 • Inscripció d’empreses i treballadors en el règim general de la Seguretat Social i règims especials (artistes, de la Mar).
 • Assessorament, estudi, confecció i legalització de tot tipus de contractes de treball, amb especial atenció a les bonificacions i subvencions.
 • Valoració de resultats, a través d’anàlisis de nòmines i resums estadístics.
 • Confecció dels TC ‘s.
 • Altes, baixes, modificació de treballadors davant la Seguretat Social, mitjançant el sistema RED, de manera instantània.
 • Tramitació d’IT i accidents davant l’INSS i mútues d’accidents de treball.
 • Enquadraments de treballadors en diferents règims.
 • Convenis.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Auditories laborals constants.
MÁS INFORMACIÓN

Demani pressupost

SERVEIS

Nòmines i Assegurances socials

Confecció de nòmines i liquidacions TC a la Seguretat Social.

Retencions IRPF

Confecció de les declaracions periòdiques de retencions.

Certificats

Confecció dels Certificats d’ingressos i retencions dels treballadors a l’efecte de l’IRPF. Confecció de les declaracions jurades anuals de la situació familiar a efectes de càlcul de les retencions IRPF.

Altes i Baixes

Confecció i tramitació de les Altes i Baixes de treballadors per IT.

Contractació

Confecció i tramitació de contractes de treball i les seves corresponents pròrrogues i visats.

Liquidacions

Acomiadaments i qualsevol altra situació de caràcter imprevisible. Conflictes laborals davant el Jutjat del Social.

Inspecció

Inspeccions de Treball davant l’autoritat corresponent.

CMAC i Magistratura

Conciliacions (CMAC) davant l’Organisme pertinent per acomiadaments i demandes diverses.

Riscos Laborals

Avaluació de Riscos Laborals.