ASSESSORS I AUDITORS

Assessoria fiscal a Barcelona

Assessoria fiscal, tributària i comptable

"Des del nostre departament Fiscal i Tributari tenim la ferma creença que una adequada planificació tributària és fonamental per aconseguir els objectius de qualsevol organització empresarial.

En tots els nostres anys de recorregut professional, hem estat testimonis dels continus canvis i modificacions de les normes tributàries així com de l'impacte de les mateixes en empreses i particulars; això ens ha permès consolidar una elevada especialització en la matèria.

Actualment oferim serveis d'assessorament i gestió tant per a empreses com també a particulars sense oblidar-nos, especialment, de l'empresa familiar. "

Sergi SànchezDirector general

ASSESSORIA FISCAL BARCELONA

  • Assessorament fiscal recurrent o puntual
  • Gestió tributària
  • Fiscalitat de grups consolidats
  • Procediments tributaris
  • Due dilligence fiscal
  • Fiscalitat de l’empresa familiar
  • Fiscalitat de les de les operacions de reestructuració empresarial
  • Fiscalitat internacional
  • Operacions vinculades i preus de transferència
MÉS INFORMACIÓ

Demani pressupost

SERVEIS

Assessorament Fiscal Recurrent o puntual

Ja sigui per a empreses, particulars, grups en règim de consolidació fiscal o entitats sense ànim de lucre. Estudi i plantejament de les alternatives fiscals més convenients per a l’organització, amb la finalitat de reduir al màxim la càrrega tributària, dins els marcs legals.

Gestió tributària

Confecció i tramitació de les declaracions tributàries periòdiques (Iva, Societats, IRPF, Pagaments a compte, etc.) Suport específic per al SII (Sistema Immediat d’Informació). Administració i / o supervisió de la comptabilitat d’empreses i particulars.

Fiscalitat de grups consolidats

Especialment en els règims de Consolidació en IVA i Societats.

Procediments tributaris

Inspecció, recaptació i gestió.

Due Dilligence fiscal

Orientat fonamentalment per a processos de compra venda de societats o d’unitats de negoci.

Fiscalitat de l’empresa familiar

Definició les estructures òptimes a efectes de garantir amb èxit el relleu generacional. Planificació en successions i donacions d’empreses familiars.

Fiscalitat de les de les operacions de reestructuració empresarial

Fusions, escissions, transmissió d’actius, etc.

Fiscalitat internacional

Inversions, persones i entitats no residents, convenis de doble imposició.

Operacions Vinculades i Preus de Transferència