ASSESSORS I AUDITORS

Assessoria fiscal a Barcelona

Assessoria fiscal, tributària i comptable

ASSESSORIA FISCAL BARCELONA

  • Assessorament fiscal recurrent o puntual
  • Gestió tributària
  • Fiscalitat de grups consolidats
  • Procediments tributaris
  • Due dilligence fiscal
  • Fiscalitat de l’empresa familiar
  • Fiscalitat de les de les operacions de reestructuració empresarial
  • Fiscalitat internacional
  • Operacions vinculades i preus de transferència
MÉS INFORMACIÓ

Demani pressupost

SERVEIS

Assessorament Fiscal Recurrent o puntual

Ja sigui per a empreses, particulars, grups en règim de consolidació fiscal o entitats sense ànim de lucre. Estudi i plantejament de les alternatives fiscals més convenients per a l’organització, amb la finalitat de reduir al màxim la càrrega tributària, dins els marcs legals.

Gestió tributària

Confecció i tramitació de les declaracions tributàries periòdiques (Iva, Societats, IRPF, Pagaments a compte, etc.) Suport específic per al SII (Sistema Immediat d’Informació). Administració i / o supervisió de la comptabilitat d’empreses i particulars.

Fiscalitat de grups consolidats

Especialment en els règims de Consolidació en IVA i Societats.

Procediments tributaris

Inspecció, recaptació i gestió.

Due Dilligence fiscal

Orientat fonamentalment per a processos de compra venda de societats o d’unitats de negoci.

Fiscalitat de l’empresa familiar

Definició les estructures òptimes a efectes de garantir amb èxit el relleu generacional. Planificació en successions i donacions d’empreses familiars.

Fiscalitat de les de les operacions de reestructuració empresarial

Fusions, escissions, transmissió d’actius, etc.

Fiscalitat internacional

Inversions, persones i entitats no residents, convenis de doble imposició.

Operacions Vinculades i Preus de Transferència