ESP | CAT | ENG

Bilanx Group

Auditoría Legal

AUDITORS DE COMPTES A MADRID I BARCELONA

L'Auditoria obligatòria de Comptes Anuals, s'introdueix en la nostra legislació amb caràcter general a partir de l'entrada en vigor de la Llei 19/1988, en compliment del disposat a l'article 51 de la IV Directriu del Dret de Societats de la C.E.

Mitjançant la nostra firma d'auditoria oferim tots els serveis en els quals és necessària la intervenció d'un expert auditor de comptes. En tal sentit la nostra preocupació no és només comprovar i verificar els estats comptables, sinó detectar en què punts l'empresa auditada pot millorar la seva gestió generant un valor afegit per als nostres clients.

Així mateix, podem realitzar informes pericials en cas que siguin requerits davant d'un jutjat.AUDITORIA LEGAL DE COMPTES ANUALS
AUDITORIA FISCAL
VERIFICACIONS VOLUNTÀRIES
VALORACIO D'EMPRESES O BRANQUES D'ACTIVITAT
AUDITORIA MEDIAMBIENTAL
EXPERTS COMPTABLES JUDICIALS


ASSESSORIA FISCAL - CONTABLE | ASSESSORIA LABORAL | AUDITORIA LEGAL | CONSULTORIA JURIDICA