ESP | CAT | ENG

Bilanx Group

Des de 1978 assessorant a empreses i professionals

ASSESSORÍA LABORAL A BARCELONA

Assessoría Laboral

Els oferim la més completa gamma de serveis en el camp de l'Administració de Personal i un assessorament permanent, amb la garantia dels nostres especialistes experts en la matèria i a un cost perfectament adequat a la dimensió de la seva empresa. També som especialistes en casos de conflictivitat i mediació entre parts


Nómines i assegurances socials

Confecció de nòmines i Liquidacions TC a la Seguretat Social.

Retencions IRPF

Confecció de les declaracions periòdiques de retencions.

Certificats

Confecció dels Certificats d'ingressos i retencions dels treballadors a efectes de l'IRPF. Confecció de les Declaracions Jurades anuals de la situació familiar a efectes de càlcul de les retencions IRPF.

Altes i Baixes

Confecció i tramitació de les Altes i Baixes de treballadors per IT

Contratació

Confecció i tramitació de contracyes de treball i les seves corresponents pròrrogues i visats. .

CMAC i Magistratura

Assistència tècnica davant del CMAC i assistència jurídica davant de la Magistratura del Treball.

Liquidacions

Acomiadaments i qualsevol altra situació de caràcter imprevisible.

Inspecció

Assistència tècnica davant de la inspecció laboral.

Riscs Laborals

Avaluació de Riscs Laborals.